Chci si půjčit:
10 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
400 000 Kč
160 000 Kč
320 000 Kč
500 000+ Kč

Kontaktní informace a Podmínky serveru Spravna-pujcka.cz

Na této stránce naleznete kontaktní informace na správce obsahu portálu Spravna-Pujcka.cz. Rovněž tak osobní informace majitele webového portálu. A v neposlední řadě se zde nacházejí i podmínky serveru. S podmínkami se seznamte zejména v případě, kdy využíváte inzerce půjček - ať již vkládáte poptávku, nabídku nebo reagujete na vložený inzerát.

Správkyně obsahu a inzerce půjček

Správce obsahu serveru Spravna-Pujcka.cz je Lucie Broučková. Kontaktujte ji v případě dotazů ohledně obsahu článků, podstránek nebo všeobecně celého serveru. Správkyně je rovněž zodpovědná za inzeráty půjček. Kontaktujte ji pokud máte zájem o smazání inzerátu, editaci inzerátu, odstranění osobních informací z inzerátu nebo jakékoliv další dotazy ohledně inzerce.

Vyplňte online žádost o půjčku

Provozovatel webového serveru

Tento webový portál je majetkem fyzické osoby. Přiřazený záznam v registru WWW.NIC.CZ má následující údaje.

 • Jméno a Příjmení: Ondřej Šudoma
 • Trvalé bydliště: Lípa 306, Zlín 11, 763 11
 • Telefonní číslo: na vyžádání
 • Emailová adresa: na vyžádání
 • DIČ: CZ8806285092
 • IČ: 87372487

Pokud máte zájem o spojení se s provozovatelem serveru Spravna-Pujcka.cz kontaktujte nejdříve Lucii Broučkovou. Která Vám obratem zprostředkuje telefonní číslo, e-email nebo jiný přímý kontakt.

Podmínky webového serveru Spravna-Pujcka.cz a inzerce půjček

 1. Je ZAKÁZÁNO vkládat PODVODNÉ nabídky.
 2. Je ZAKÁZÁNO vkládat inzeráty, které vyžadují platbu předem.
 3. Je ZAKÁZÁNO v inzerátech uvádět klamavé, zavádějící či lživé informace.
 4. Je ZAKÁZÁNO vkládat inzeráty v rozporu s platnými zákony ČR.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za problémy vzniklé s uveřejněním inzerátu. Vkladatel je zodpovědný za jím vložený text.
 6. Uživatel nese veškerou zodpovědnost za vložené informace a problémy vzniklé s uveřejněním inzerátu. Provozovatel předpokládá, že vkladatel uveřejňuje inzerát v dobré víře.
 7. Uživatel nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku inzerátu umístěného na serveru Provozovatele. Uživatel je plně odpovědný za kvalitu, formální i obsahovou stránku inzerátu umístěného na serveru Provozovatele.
 8. Uživatel Serveru souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na Serveru. Souhlasí s tím, že jím zadaný inzerát bude volně dostupný na internetu včetně osobních údajů. Pokud vkladatel má zájem o odstranění osobních údajů musí kontaktovat Provozovatele.
 9. Provozovatel serveru není povinen zveřejnit vložený inzerát. Provozovatel serveru může zadané informace před zveřejněním upravit. Provozovatel může smazat části vloženého inzerátu. Provozovatel může inzerát rozšířit o další text či informace. Vkladatel následně není zodpovědný za tyto úpravy. Je ovšem zodpovědný i nadále za původně vložené informace.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv naložit s inzerátem (zejména ve smyslu jeho editace či smazání). A to bez zveřejnění důvodu.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo provést změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát smazat po zveřejnění, případně jej editovat a zveřejnit v pozměněné formě.
 12. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Vkladatel si je vědom, že vkládá inzerát (vč. osobních dat) na internet. Kde tyto data budou volně dostupná komukoliv.
 13. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Uživatel souhlasí s uchováním osobních údajů Provozovatelem. Provozovatel může osobní údaje a kontaktní informace používat ke komerčním, reklamním a marketingovým účelům. Provozovatel může na vloženou e-mail adresu posílat obchodní sdělení, reklamní odkazy a reklamní texty. Vkladatel má právo požádat Provozovatele o smazání veškerých svých osobních údajů z databáze provozovatele.
 14. Provozovatel může s vloženým inzerátem nakládat libovolně. Vkladatel je zodpovědný jen za původní formu a obsah inzerátu.
 15. Platnost inzerátu není omezena. Provozovatel inzerát nemusí zveřejnit. Provozovatel může inzerát kdykoliv smazat. Provozovatel serveru bude reagovat na výzvu o odstranění či editaci inzerátu v přiměřené době.
 16. Uživatel souhlasí se zpracováním údajů týkajících se jeho osoby.
 17. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy.
 18. Zde uvedené informace jsou pouze informativní a nejsou závazné. To se týká zejména konkrétních podmínek půjček. Žadatel si musí vždy sám ověřit aktuální informace u poskytovatele nebo zodpovědné osoby.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. Takto upravené podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na Serveru.
 20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky serveru i bez upozornění.

Provoz webového portálu Spravna-Pujcka byl započat v Praze 1.4.2013.